Rozliczenia


Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie, w zależności od następujących czynników:


  • rodzaj zlecenia
  • stopień zawiłości sprawy
  • przewidywany nakład pracy
  • miejsce i termin wykonania zlecenia
  • wartość przedmiotu sporu